پردیس کوثر کهگیلویه و بویراحمد یاسوج

بازدید دکتر حسینی نیک،مدیر امور پردیس های استانی و دکتر حسن پور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد از روند مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش سال 1401


نظرات کاربران